2.8.2022

Irtisanomisaika vuonna 2023 – Kauanko pitää tehdä töitä?

Irtisanomisaika lyhyesti

Irtisanomisaika on työntekijän ja työnantajan yhteinen sopimus. Irtisanomisaika voidaan sopia työsuhteen sopimisen yhteydessä.

Useat eri ammattiliitot ovat valmiiksi sopineet alan omat irtisanomisajat työntekijöilleen. Hyppää ammattiliittokohtaisiin irtisanomisaikoihin.

Jos irtisanomisaikaa ei ole määritelty työsopimuksessa niin noudatetaan työsopimuslain yleisiä aikoja. Alla taulukko.

Kun työnantaja irtisanoo työntekijän

Työsuhteen pituusIrtisanomisaika
0-1 vuotta14 päivää
1-4 vuotta1 kuukausi
4-8 vuotta2 kuukautta
8-12 vuotta4 kuukautta
Yli 12 vuotta6 kk

Kun työntekijä irtisanoutuu

Työsuhteen pituusIrtisanomisaika
0-5 vuotta14 päivää
Yli 5 vuotta1 kuukausi
 • Irtisanomisaika ei koskaan voi olla (edes sopimuksella) yli 6 kk.
 • Työntekijän ei tarvitse noudattaa irtisanomisaikaa, joka on pidempi kuin työsuhteen pituus. Esim jos olit töissä vain yhden päivän, sinun ei tarvitse noudattaa 14 päivän irtisanomisaikaa
 • Jos työsopimuksessa on määritelty eri ajat kuin työsopimuslakiin, niin molempien osapuolien on noudatettava työsopimusta. Ei lakia.

Irtisanomisilmoitus

Irtisanomisilmoitus on toimitettava työnantajalle tai työnantajaa edustavalle taholle (esim HR) henkilökohtaisesti.

Et voi palkata tai lahjoa jotain toista henkilöä irtisanoutumaan puolestasi. Et myöskään voi irtisanoutua sähköpostilla tai tekstiviestillä.

Jos työnantaja tai edustaja ei ole tavoitettavissa niin poikkeustilanteessa pystyt irtisanoutumaan kirjeellä tai sähköisesti. Tässä tapauksessa irtisanoutuminen alkaa seitsämän päivää sen jälkeen kun viesti on lähetetty.

Jos työntekijä on lomalla ja irtisanoutuu sähköisesti niin irtisanoutuminen tulee voimaan vasta loman loppumisen jälkeen. Jos työntekijä irtisanoutuu lomalla ollessaan normaalisti niin loma-aika katsotaan irtisanomisajaksi.

Irtisanomisaika ja loma

Yleensä vuosilomaa voi käyttää irtisanomisaikaan. Katso oman alasi TES.

Jos työsuhde päättyy irtisanomiseen niin vuosilomaa ei voi enää saada. Sen sijaan työntantajan pitää antaa korvaus menetetystä, kertyneestä lomasta.

Irtisanomisaika ja pitämättömät lomat

Työnantaja voi määrätä irtisanoutuneen työntekijän pitämään kertyneet vuosilomat irtisanomisaikana.

Uusia lomia ei kerry irtisanomisaikana.

Jos sinulle jäi irtisanomiajan jälkeen vielä kertyneitä vuosilomia niin työntantajan tulee antaa näistä korvaus.

Lomaraha irtisanoutuminen

Lomaraha ei perustu lakiin vaan se on osa työehtosopimusta. Suosittelen tarkistamaan mitä lukee omassa työsopimuksessasi.

Jos työsopimuksessa ei mainita lomarahoja niin et ole lain mukaan niihin oikeutettu.

Mitä lomaraha tarkoittaa?

Lomaraha tarkoittaa korvausta töihin palaamisesta loman jälkeen. Se on yleensä puolet loma-ajan palkasta. Nämä kuitenkin vaihtelevat työehtosopimuksittain.

Voiko lomalla irtisanoutua?

Lomalla voi irtisanoutua normaalisti. Irtisanomisaika kuluu lomalla normaalisti siinä tapauksessa, että irtisanoutuminen on suoritettu henkilökohtaisesti eikä esimerkiksi sähköisesti tai kirjeellä.

Voiko äitiyslomalla irtisanoutua?

Äitiyslomalla olevalla työntekijällä on irtisnoutumissuoja. Eli työnantaja ei saa irtisanoa äitiyslomalla olevaa työntekijää.

Irtisanomisilmoitus esimerkki

 • Tee irtisanoutuminen kirjallisena
 • Luo paperista kaksi tai useampi kappale (työnantajalle ja itselle)
 • Lisää osapuolten nimet
 • Työsuhteen irtisanomispäivä, sekä päättymispäivä

Nollatuntisopimus irtisanomisaika

Nollatuntisopimus on monimutkainen, koska työntekijää ei ole pakko irtisanoa jos hänen palveluksiaan ei enää tarvita.

Työnantaja voi useimmissa tapauksissa lopettaa työn tarjoamisen, jolloin hän vapautuu myös palkanmaksuvelvoitteesta. Työntekijää ei virallisesti siis irtisanota.

Nollatuntisopimuksen työvelvoitteen päättämiseen ei tarvita erillistä syytä.

Mikä on nollatuntisopimus?

Nollatuntisopimus tarkoittaa vaihtelevan työnajan sopimusta. Minimimäärä tunteja kuukaudessa on nolla. Tästä tulee nimikin ”nollatuntisopimus”.

Joskus sopimuksessa voi olla määritetty myös maksimimäärä tunteja. Esim 0-35 tuntia viikossa.

TES irtisanominen

Pam irtisanomisaika

Palvelualojen ammattiliitolla eli PAM:illa on määritelty omat sopimukset irtisanomisajasta. Ehdot poikkeavat työsopimuslaista mm. näiltä osin

 • Määräaikaisella työsopimuksella ei ole irtisanomisaikaa
 • Koeajalla olevalla työntekijällä ei ole irtisanomisaikaa

Katso ajankohtaiset tiedot PAM:in omilta sivulta.

Yleiset irtisanomisajat PAM:illa

Työantaja irtisanoo

Työsuhteen pituusIrtisanomisaika
0-1 vuotta14 päivää
1-4 vuotta1 kuukausi
4-8 vuotta2 kuukautta
8-12 vuotta4 kuukautta
Yli 12 vuotta6 kk

Työntekijä irtisanoutuu

Työsuhteen pituusIrtisanomisaika
0-5 vuotta14 päivää
Yli 5 vuotta1 kuukausi

PAM – Apteekki

Työnantaja irtisanoo

Työsuhteen pituusIrtisanomisaika
0-5 vuotta1 kuukausi
5-10 vuotta2 kuukautta
10-15 vuotta3 kuukautta
Yli 15 vuotta4 kuukautta

Työntekijä irtisanoutuu

Työsuhteen pituusIrtisanomisaika
0-10 vuotta14 päivää
10 vuotta1 kuukausi

PAM – Asiakaspalvelu- ja telemarkkinointiala

Työnantaja irtisanoo

Työsuhteen pituusIrtisanomisaika
0-1 vuotta14 päivää
1-4 vuotta2 kuukautta
4-8 vuotta3 kuukautta
8-12 vuotta4 kuukautta
Yli 12 vuotta6 kuukautta

Työntekijän irtisanoutuessa

Työsuhteen pituusIrtisanomisaika
0-5 vuotta14 päivää
Yli 5 vuotta1 kuukausi

PAM – Avecra

Työnantaja irtisanoo

Työsuhteen pituusIrtisanomisaika
0-5 vuotta1 kuukausi
5-10 vuotta2 kuukautta
10-15 vuotta3 kuukautta
Yli 15 vuotta4 kuukautta

Työntekijän irtisanoutuessa

Työsuhteen pituusIrtisanomisaika
0-10 vuotta14 päivää
Yli 10 vuotta1 kuukausi

PAM – Hiihtokeskustyöntekijät, Huvipuistotyöntekijät

Työnantaja irtisanoo

Työsuhteen pituusIrtisanomisaika
0-1 vuotta14 päivää
1-4 vuotta2 kuukautta
4-8 vuotta3 kuukautta
8-12 vuotta4 kuukautta
Yli 12 vuotta6 kuukautta

Työntekijä irtisanoutuu

Työsuhteen pituusIrtisanomisaika
0-5 vuotta14 päivää
Yli 5 vuotta1 kuukausi

PAM – Kotitalouskone-, kodintekniikkahuolto ja palveluautomaattiala

Työnantajan irtisanoo 

 • 1 kuukautta, jos työsuhde kestänyt enintään 1 vuoden
 • 2 kuukautta, jos työsuhde on kestänyt enintään 5 vuotta
 • 3 kuukautta, jos työsuhde on kestänyt enintään 9 vuotta
 • 4 kuukautta, jos työsuhde on kestänyt enintään 12 vuotta
 • 5 kuukautta, jos työsuhde on kestänyt enintään 15 vuotta
 • 6 kuukautta, jos työsuhde on kestänyt yli 15 vuotta.

Työntekijän irtisanoutuessa 

 • 14 vuorokautta, jos työsuhde on kestänyt enintään 1 vuoden
 • 1 kuukautta, jos työsuhde on kestänyt enintään 10 vuotta ja
 • 2 kuukautta, jos työsuhde on kestänyt yli 10 vuotta.

PAM – Kuvanvalmistamoala

Työnantaja irtisanoo

Irtisanomisaika on

 • 2 kuukautta, jos työsuhde on kestänyt enintään 5 vuotta
 • 3 kuukautta, jos työsuhde on kestänyt 5-9 vuotta
 • 4 kuukautta, jos työsuhde on kestänyt 9-12 vuotta
 • 5 kuukautta, jos työsuhde on kestänyt 12-15 vuotta
 • 6 kuukautta, jos työsuhde on kestänyt yli 15 vuotta

Työntekijää irtisanoutuu

Irtisanomisaika on

 • 1 kuukausi, jos työsuhde on kestänyt enintään 10 vuotta
 • 2 kuukautta, jos työsuhde on kestänyt yli 10 vuotta

PAM – Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden työntekijät

Työnantaja irtisanoo

Irtisanomisaika

 • 1 kuukausi, kun työsuhde on kestänyt enintään 5 vuotta
 • 2 kuukautta kun työsuhde on kestänyt enintään 5-10 vuotta
 • 3 kuukautta kun työsuhde on kestänyt enintään 10-15 vuotta
 • 4 kuukautta kun työsuhde on kestänyt enintään yli 15 vuotta

Työntekijän irtisanoutuessa

Irtisanomisaika on

 • 14 päivää, kun työsuhde on kestänyt enintään 10 vuotta
 • 1 kuukausi, kun työsuhde on kestänyt yli 10 vuotta

PAM – Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden esimiehet

Työnantaja irtisanoo

Irtisanomisaika

 • 1 kuukausi, kun työsuhde on kestänyt enintään 5 vuotta
 • 2 kuukautta kun työsuhde on kestänyt enintään 5-10 vuotta
 • 3 kuukautta kun työsuhde on kestänyt enintään 10-15 vuotta
 • 4 kuukautta kun työsuhde on kestänyt enintään yli 15 vuotta

Työntekijän irtisanoutuessa

Irtisanomisaika on 1 kuukausi.

PAM – Ohjelmapalveluala

Työnantaja irtisanoo

Irtisanomisaika on 

 • 1 kuukausi, kun työsuhde on kestänyt 0-5 v
 • 2 kuukautta, kun työsuhde on kestänyt 5-10 vuotta
 • 3 kuukautta, kun työsuhde on kestänyt 10-15 vuotta
 • 4 kuukautta, kun työsuhte on kestänyt yli 15v vuotta 

Työntekijä irtisanoutuu

Irtisanomisaika on

 • 14 päivää, kun työsuhde on kestänyt enintään 10 vuotta
 • 1 kuukausi, kun työsuhde on kestänyt yli 10 vuotta

PAM – Talonmies ja pistepalkkainen siivooja

Työnantaja irtisanoo

Irtisanomisaika on

 • 1 kuukausi, jos työsuhde on jatkunut keskeytyksettä enintään 1 vuoden
 • 1,5 kuukautta, jos työuhde on jatkunut keskeytyksettä 1-5 vuotta *)
 • 2 kuukautta, jos työsuhde on jatkunut keskeytyksettä 5-10 vuotta
 • 2,5 kuukautta, jos työsuhde on jatkunut keskeytyksettä yli 10 vuotta *)

*) Puolella kuukaudella tarkoitetaan 15 kalenteripäivää.

Työntekijä irtisanoutuu

Irtisanomisaika on

 • 14 vuorokautta, jos työsuhde on jatkunut keskeytyksettä enintään 1 vuoden
 • 1 kuukausi, jos työsuhde on jatkunut keskeytyksettä yli 1 vuoden

PAM – Vähittäiskaupan esimiehet, Varasto- ja kuljetusesimiehet

Yleiset irtisanomisajat., mutta työntekijä ja työnantaja voivat kuitenkin sopia, että molempien lyhyin irtisanomisiaika on 1 kk. Jos työntekijän työsuhde on jatkunut yli 4 vuotta, työnantajan on kuitenkin irtisanoessaan noudatettava tes:in mukaisia yleisiä – pidempiä – irtisanomisaikoja.

Tehy irtisanomisaika

Tehyn irtisanoutumisaika poikkeaa työsuhdelaista näiltä osin

 • Työntekijä voi irtisanoutua milloin tahansa jos työsopimus on toistaiseksi voimassa oleva
 • Työntekijä ei voi irtisanoutua jos työsopimus on määräaikainen

Lue viimeisimmät tiedot Tehyn omilta sivuilta

Jos työnantaja irtisanoo


Työsuhteen pituus
Irtisanomisaika
0-1 vuotta14 päivää
1-4 vuotta1 kuukausi
4-8 vuotta2 kuukautta
8-12 vuotta4 kuukautta
Yli 12 vuotta6 kuukautta

Jos työntekijä irtisanoutuu

Työsuhteen pituusIrtisanomisaika
0-5 vuotta14 päivää
Yli 5 vuotta1 kuukausi

Teollisuusliitto irtisanomisaika

Teollisuusliiton irtisanoutumisaika poikkeaa työsuhdelaista näiltä osin

 • Työntekijä ei voi irtisanoutua jos työsopimus on määräaikainen
 • Työnantaja voi purkaa määräaikaisen työsopimuksen, jos työntekijä rikkoo tai laiminlyö velvoitteitaan
 • Työntantajalla on oikeus työsopimuksen purkamiseen vain todella painavasta syystä. Esimerkiksi jos työntekijä ei tule töihin sovittuna aikana. Tällaisessa tapauksessa ei ole irtisanomisaikaa ja palkan maksaminen päättyy välittömästi.

Lue viimeisimmät tiedot Teollisuusliiton omilta sivuilta

Jos työnantaja irtisanoo

Työsuhteen pituusIrtisanomisaika
0-1 vuotta14 päivää
1-4 vuotta1 kuukausi
4-8 vuotta2 kuukautta
8-12 vuotta4 kuukautta
Yli 12 vuotta6 kuukautta

Jos työntekijä irtisanoutuu

Työsuhteen pituusIrtisanomisaika
0-5 vuotta14 päivää
Yli 5 vuotta1 kuukausi

Usein kysyttyä irtisanomisajasta

Mitä tarkoittaa irtisanomisaika?

Irtisanomisaika on työsopimukseen merkitty kohta. Se tarkoittaa sitä, että työntekijän on tehtävä töitä vielä jonkin aikaa työsuhteen päättymisen jälkeen.

Tästä työajasta saa normaalisti palkkaa.

Jos irtisanoutumisaikaa ei ole erikseen merkitty työsopimukseen niin käytetään työsopimuslaissa merkittyjä irtisanomisaikoja.

Voinko irtisanoutua sähköpostilla?

Irtisanoutuminen pitää aina tehdä henkilökohtaisesti.

Jos se ei kuitenkaan ole mahdollista. Eli jos työnantaja ei ole syystä tai toisesta tavoitettavissa, voit tehdä irtisanoutumisen sähköisesti tai kirjeellä.

Tällöin kuitenkin irtisanoutuminen katsotaan alkaneeksi seitsämän päivää viestin lähettämisestä.

Voiko lomalla irtisanoutua?

Lomalla voi irtisanoutua normaalisti. Irtisanomisaika kuluu lomalla normaalisti siinä tapauksessa, että irtisanoutuminen on suoritettu henkilökohtaisesti eikä esimerkiksi sähköisesti tai kirjeellä.

Lue myös

Lue lisää artikkeleita

© 2024 - Nämä sivustot on tehneet Kansleri digimarkkinointi ja Google mainonta

Tarvitsetko muuttoapua? Katso Muuttopalvelu Helsinki.