Miten valmistautua haastatteluun, jossa on käytössä portfoliot

Miten valmistautua haastatteluun, jossa on käytössä portfoliot

Haastattelut, joissa työnäytteet ja portfoliot ovat keskeisessä roolissa, voivat olla hieman erilaisia perinteisiin haastatteluihin verrattuna. Portfolion avulla työnantaja pystyy saamaan paremman käsityksen hakijan osaamisesta ja työskentelytavoista. Tässä artikkelissa käsitellään vinkkejä siihen, miten valmistautua haastatteluun, jossa on käytössä portfoliot.

Ohjeet kuinka valmistautua haastatteluun, jossa on käytössä portfoliot

Portfoliot ovat yhä yleisempi tapa arvioida työnhakijoiden taitoja ja osaamista. Jos sinua pyydetään osallistumaan haastatteluun, jossa on käytössä portfoliot, on tärkeää valmistautua huolellisesti. Tässä artikkelissa annetaan ohjeita siitä, miten voit valmistautua tähän tyyppiseen haastatteluun.

1. Tutustu portfolion sisältöön

Ennen haastattelua pyydä saada tutustua portfolion sisältöön. Selvitä, mitä materiaalia sinun odotetaan esittelevän ja varmista, että olet valmis keskustelemaan jokaisesta näytteestä.

2. Valmistele esitys

Laadi lyhyt esitys, jossa esittelet portfoliosi tärkeimmät näytteet. Mieti etukäteen, mitä haluat korostaa ja miten haluat esitellä työsi parhaalla mahdollisella tavalla.

3. Harjoittele vastauksia

Mieti etukäteen, miten vastaat kysymyksiin portfoliosi sisällöstä. Harjoittele vastauksia ääneen, jotta olet valmis ja itsevarma haastattelutilanteessa.

4. Ole valmis keskustelemaan

Haastattelussa saatat joutua keskustelemaan syvällisemmin portfoliosi sisällöstä. Ole valmis perustelemaan valintojasi ja kertomaan lisää työskentelytavoistasi.

5. Esitä kysymyksiä

Haastattelu on myös mahdollisuus sinulle oppia lisää työnantajasta ja työtehtävistä. Esitä rohkeasti kysymyksiä ja osoita kiinnostuksesi yritystä kohtaan.

Seuraamalla näitä ohjeita olet hyvin valmistautunut haastatteluun, jossa on käytössä portfoliot. Muista myös olla oma itsesi ja luottaa omaan osaamiseesi!

Vältettävät virheet haastattelussa, jossa on käytössä portfoliot

Haastattelu, jossa on käytössä portfoliot, voi olla erilainen kuin perinteinen työhaastattelu. Portfolion avulla työnantaja pystyy näkemään konkreettisesti työnhakijan osaamisen ja työn laadun. Tässä artikkelissa käsitellään muutamia yleisiä virheitä, joita kannattaa välttää tällaisessa haastattelutilanteessa.

1. Epäselvä tai epäjohdonmukainen portfolion sisältö

Portfolion tarkoituksena on näyttää työnantajalle, millaista työtä olet tehnyt ja millaisia taitoja sinulla on. On tärkeää, että portfolion sisältö on selkeä ja johdonmukainen. Varmista, että valitset esille työnäytteitä, jotka parhaiten osoittavat osaamisesi ja kokemuksesi.

2. Liian laaja tai epäselvä portfolion esittely

Kun esittelet portfoliotasi haastattelussa, pidä esittely selkeänä ja tiiviinä. Vältä liiallista puhumista ja keskity olennaiseen. Kerro lyhyesti kustakin työnäytteestä ja korosta niitä taitoja, jotka ovat relevantteja kyseiseen työtehtävään.

3. Epäasiallinen käytös tai asenne haastattelussa

Haastattelutilanne on aina ammatillinen kohtaaminen, jossa on tärkeää säilyttää asiallinen käytös ja asenne. Vältä negatiivisia kommentteja entisistä työnantajista tai työtovereista ja pyri olemaan avoin ja positiivinen. Muista myös kiittää haastattelijaa mahdollisuudesta esitellä portfoliotasi.

4. Epärealistiset odotukset omasta osaamisesta

On tärkeää olla rehellinen omasta osaamisestaan ja kokemuksestaan. Älä yritä esittää itseäsi parempana kuin olet, sillä se voi johtaa pettymyksiin sekä sinulle että työnantajalle. Ole ylpeä omasta osaamisestasi, mutta älä liioittele sitä.

Näitä virheitä välttämällä voit parantaa mahdollisuuksiasi onnistua haastattelussa, jossa on käytössä portfoliot. Muista myös valmistautua huolellisesti haastatteluun ja harjoitella portfolion esittelyä etukäteen.

Lisäresurssit haastatteluun valmistautumiseen portfoliolla

Haastatteluun valmistautuminen on tärkeä osa työnhakuprosessia, erityisesti silloin kun haastattelussa käytetään portfoliota. Portfolion avulla työnantaja pystyy näkemään konkreettisesti työnhakijan osaamisen ja työnäytteet. Alla on listattu muutamia hyödyllisiä resursseja, joista voit lukea lisää vinkkejä ja neuvoja haastatteluun valmistautumiseen portfoliolla.